Đô thị Phú Mỹ – Đòn bẩy cho sự phát triển của vùng cửa ngõ phía tây Bà Rịa-Vũng Tàu