TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

2018

Kiến trúc sư trên 5 năm kinh nghiệm

2018

Kỹ sư xây dựng trên 5 năm kinh nghiệm

2018

Giám sát công trình trên 3 năm kinh nghiệm

2018

Công nhân xây dựng lành nghề

2018

Kế toán viên trên 2 năm kinh nghiệm

2018

Nhân viên kinh doanh trung thực, uy tín

THÔNG TIN LIÊN HỆ BỘ PHẬN NHÂN SỰ

Ms Phượng

Phone: 0918.151.585

Mail: thaisonreal.td@gmail.com

Mail: phuongthaisonreal@gmail.com